When you are motivated by goals
that have deep meaning,
by dreams that need completion,
by pure love that needs expressing,
then we truly live.

Guy Anderson

In dankbaarheid kyk ek terug
op liefde en vriendskap
wat ek oorvloediglik
ontvang  en gegee het.
Daar sonder was alles tevergeefs.

Linky

MY  GRATITUDE
52+ Productive Years

MY SEASONS
Synoptic CV

MY  DANKBAARHEID
52+ Produktiewe jare

MY SEISOENE
Synoptiese CV

TERUG  / BACK

NEXT

PREVIOUS