1973 - 1975 I created several watercolour paintings
1975 First solo exhibition at South African Arts
 Association Pretoria

2002 I seriously accepted the challenge of painting
again. The overall theme of my oil paintings are
that of solitude and stillness.
A spiritual quality of light is portrayed in vast
and evocative landscapes and seascapes.
Sometimes an individual household item is used in a symbolic way.
My technique is that of extreme subtlety in colour
grading and colour fusion thus creating serene and
contemplative quietness.

I believe that change is essential. 
During 2009 I moved away from oils, stillness and
sparse detail to acrylics, lots of texture and 
focused on growth and change.
These paintings are vastly different from my
white, quiet, oil paintings. I also tried my
hand at abstract and non-figurative work.
I expressed the excitement and joy of
rich, dark colours and heavy textures,
but never at the expense of light.


1973 - 1975 skep ek verskeie waterverf werke
1975 Eerste solo uitstalling by Suid Afrikaanse
Kunsvereniging te Pretoria

2002 aanvaar ek in alle erns die uitdaging om weer te skilders. Die oorhoofse tema van my oliewerke is die
van alleenheid en stilte.
Lig verkry 'n spirituele kwaliteit in my groot
uitgestrekte land skappe en seetonele
Soms gebruik ek sekere huishoudelike items
op 'n simboliese manier.
Ek gebruik uiters subtiele kleurgradering en
kleurnuanses om kalm en besinnende rustigheid te skep.

Ek glo dat verandering noodsaaklik is. 
Gedurende 2009 beweeg ek weg van olie verf, stilte
en min detail na akriel, swaar tekstuur
en fokus op groei en verandering.
Hierdie skilderye is radikaal anders as my stil, wit
olie werke. Ek waag my hand ook aan
abstrakte en non-figuratiewe werk
en gee uitdrukking aan die opwinding en
vreugde, van ryk, donker kleure en swaar
tekstuur maar nooit ten koste van lig nie


Ek het stilte en lig ontdek    Skilder  /  Painter I discocered  stillness and light


NEXT
PREVIOUS
TERUG / BACK