1962 - 1965 - I was employed as a graphic designer
by Ernst de Jong studio on a part time basis.
and also lectured in Basic and Graphic design at
the Pretoria Technikon.

After 1965 I freelanced as graphic designer, and
furthered my studies at UNISA and the
Pretoria Technikon

During 1975 Studio Linky was established

1975 - 1989 - The studio was  intensively involved
in a private Group of Companies 

1989 - 2000 - Many major companies made use
of Studio Linky's services in the establishing of their
corporate images and creation of unique promotional
items such as calenders, invitations and point of sale.

2002 - I scaled down on the graphic design and
focused on expanding  my Studio 
into divers and exciting avenues

1962 - 1965 - was ek  deeltyds as grafiese
ontwerper by Ernst de Jong studio werksaam
en ook deeltyds lektriese in Basiese en
Grafiese ontwerp by Pretoria Technikon.

Na 1965 het ek as vryskut ontwerpopdragte
hanteer en my studies deur  UNISA en
die  Pretoria Technikon voortgesit. 

Gedurende  1975 is Studio Linky gevestig.

1975 - 1989  - was die Studio  intens by
 'n privaat  Groep van Maatskappye betrokke.

1989 - 2000 het toonaangewende maatskappye van
die dienste van Studio Linky gebruik gemaak om hul
korporatiewe beeld te vestig en unike promosie
items soos bv. kalenders, en uitnodigings te ontwerp.

2002 - Ek begin om die grafiese ontwerp komponent
af te skaal en fokus daarop om die Studio in 'n
verskeidenheid  opwindende rigtings uit te bou.

TERUG / BACK

Tot u diens Grafiese Ontwerper  /  Graphic Designer At your service
Logo ontwerp  /  Logo Design

NEXT

PREVIOUS