TERUG / BACK

1991 I discovered the marvel of
the digital world and familiarized
myself with various design software
programs on the PC and
Apple Mac platforms.
I soon started  experimenting
and developed my own technique 
in creating digital art works.
This I call Electrography

In 2004  I sadly bid my
Mac farewell and worked
solely on the PC platform.

I also utilise the laser as a
cutting instrument and create
laser and layered laser artworks.

Different software programs are
used to create my fractal art.

1991 ontdek ek die wonder
van die digitale wêreld en raak
met verskeie ontwerp sagteware
programme op beide die PC en
Apple Mac platforms vertroud.
Ek begin gou eksperimenteer en
ontwikkel my eie tegniek om
kunswerke te skep wat ek
Elektrografie noem.

In 2004  neem ek pynlik van my Mac
afskeid en werk verder uitsluitlik
op die PC platform.

Ek benut ook die laser as sny
instrument en skep laser- en 
laag lasersnee kunswerke.

Verskillende sagteware programme word
gebruik om my fraktalkuns te skep.

Die undo en save opsies laat my vrees verdwyn     Digitale Kunstenaar  /  Digital Artist  The undo en save as options makes me fearless
NEXT

PREVIOUS