For almost 20 years  silkworms and I
have been working in close camaraderie.

My attitude towards life  and dedication as
artist have been directly influenced by
the close proximity to one of nature's miracles.

All that I perceive and read about the silkworm
and  sericulture somehow
broaden my outlook, enhance  my insight
and temper mytolerance.

It has become my philosophy of life

I created many silk icons using
their wonderous gift

Three videos - each from a different perspective -
 on Bombyx mori and the sericulture have been released.
At present I am working on a fourth overarching video.

Vir  bykans 20 jaar werk sywurms en ek
in hegte kamaraderie.

Om so digby een van natuur se
wonders te wees, het 'n direkte invloed
op my as mens en as kunstenaar,

Alles wat ek waarneem en lees oor
die sywurm en die sykultuur
verbreed my uitkyk verryk my insig
en temper my verdraagsaamheid.

Dit het my lewensfilosofie geword.

Ek het vele sy-ikone met hulle
wondergeskenk geskep.

Drie videos - elk vanuit 'n ander perspektief  -
oor Bombyx mori en die sykultuur is reeds vrygestel.
Tans werk ek aan 'n vierde, oorkoepelende video.

Bombyx mori
die sywurmprojek  /  the silkworm project

A revetation
NEXT


PREVIOUS
TERUG  /  BACK

'n Openbaring