Studio Linky's primary focus  was logo design and corporate image .

Many other items such as the designing  of annual reports,  brochures,
book covers, calenders, cards, invitations, flyers 
and points of sale, were also created.

Studio Linky het hoofsaaklik op  logo ontwerp en korporatiewe beeld gefokus.

Vele ander  items soos bv. die ontwerp van jaarverslae,
 brosjures, boekomslae, kalenders, kaartjies, uitnodigings,
biljette en promosie materiaal was ook geskep.

TERUG / BACK

NEXT

PREVIOUS
1975 - 2000